Сайтът е в процес на обновление…

КОНТАКТИ

Адрес

Административен адрес и фабрика в гр. Русе
7009 Русе, бул.Тутракан 49а

Фабрика в Кубрат
7300 Кубрат, ул.Цар Освободител 68

Телефон

ГОРАИНВЕСТ АД сключи договор № BG16RFOP002-2.077-0146-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по схема BG16RFOP002-2.077 Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

Наименование на проектно предложение:
Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Основната цел на проекта е:
Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Очакваните резултати от изпълнението на проекта се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на предприятието за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Обща стойност на проекта:
150 000.00 лв., от които 127 500.00 лв. европейско и 22 500.00 лв. национално съфинансиране.